Leasing pracowników IT (IT Contracting)

Outsourcing specjalistów / Leasing pracowników IT – model współpracy wykorzystywany w przypadku braku wystarczającej ilości zasobów po stronie klienta lub też gdy zakres prac może ulec zmianie czy jest trudny do oszacowania i pojawia się konieczność szybkiego powiększenia zespołu. Współpraca w tej formule jest zazwyczaj rozliczana na podstawie przepracowanego czasu, a więc w formule Time & Materials.

Commoditech oddelegowuje konsultantów do projektów realizowanych przez Klientów, wybierając właściwych specjalistów spośród własnych zasobów lub wspomagając się rekrutacją zewnętrzną, przejmuje przy tym wszystkie obowiązki formalne związane z zatrudnianiem pracowników, a także dba o ich rozwój zawodowy, szkolenia oraz integrację.

Zaletą IT Contracting / Leasing pracowników IT jest utrzymywanie i zarządzanie płynnymi zasobami organizacji co umożliwia zarządowi szybką reakcję na zapotrzebowanie, gdy takowe się pojawią. Wymaga to współpracy z zaufanym partnerem, który pomoże organizacji zdobyć najwłaściwsze i dostępne zasoby możliwie szybko i tanio. Commoditech posiada dostęp do bogatej bazy kandydatów, którzy potrafią efektywnie wypełnić wskazane przez Państwa zadanie, co umożliwi organizacji szybszy rozwój.

Strategia Commoditech zasadniczo skupiona jest na projektach w których praca zdalna jest możliwa w pełni – jak również na takich, gdzie wykorzystywane technologie są nowoczesne i atrakcyjne dla kandydatów. W ten sposób staramy się wyróżniać jakością zarówno wobec kontraktorów jak i klienta dla którego Leasing Pracowników IT jest świadczony. Sposób rekrutowania kandydatów zakłada pozyskiwanie tylko poleconych osób przez zaufane osoby lub ekstensywne egzaminowanie techniczne – gdzie do współpracy kwalifikowane jest najlepsze 10% osób.

2018-12-28T15:11:34+00:0011-12-2018|