Leasing zespołów IT

Leasing zespołów IT (team leasing) jest usługą polegającą na stworzeniu kompletnych zespołów specjalistów, zarządzanych przez kierownika Commoditech lub pracowników po stronie klienta. Osoba ta odpowiada za właściwe wykonywanie oraz koordynację prac. Commoditech zapewnia zbudowanie zespołu o określonym profilu kompetencyjnym w wyznaczonym czasie oraz obsługę administracyjną. Strona odpowiedzialna za zarządzanie przejmuje odpowiedzialność za budowanie wiedzy, zachowanie ciągłości pracy, wdrożenia pracowników. Zespoły takie realizują prace programistyczne, analityczne, wdrożeniowe czy utrzymaniowe.

Leasing zespołów IT daje możliwość elastycznego dostosowywania zadań do zmieniających się wymagań i priorytetów, a także większa kontrola Klienta nad efektywnością pracy zespołu, poprzez bieżące raportowanie. Model ten sprawdza się w dynamicznie zmieniających się środowiskach, gdzie model fixed price nie jest optymalną metodą kontraktowania usług.

Prace realizowane w formule Team Leasing są rozliczane na podstawie przepracowanego czasu, według stawki zryczałtowanej lub na ustalone zasadzie wypracowanej na potrzeby klienta.

2018-12-28T15:10:36+00:0011-12-2018|