Commoditech standardowo rekomenduje każdorazowo wykupienie ubezieczenia OC na cele prowadzenia działalności gospodarczej związanej z prowadzonymi pracami jako kontraktor IT. W celu maksymalnego zabezpieczenia współpracowników w ramach własnego ubezpieczenia posiadamy klauzulę zabraniającą dochodzenia roszczeń względem osób które realizują projekty.