Commoditech oferuje wsparcie w postaci prowadzenia, zakładaniu oraz doradztwie przy tworzeniu centra IT Offshoringu w Polsce. Dzięki partnerstwom biznesowym mamy możliwość lokowania zespołów programistycznych we wszystkich głównych miastach w Polsce z dnia na dzień. Umożliwiamy zbudowanie zespołu kompetencyjnego, przetestowanie pomysłu przed decyzją o zakupie dodatkowej infrastruktury.

BPO Commoditech

Outsourcing Procesów Biznesowych to również oferta skierowana dla zagranicznych podmiotów lokalizujących swoje centra programistyczne na terenie Polski. Świadczymy w tym zakresie doradztwo biznesowe, budujemy business case, feasibility study, dostarczamy dane rynkowe z różnych części Polski. Planujemy również naszą obecność na projekcie i zakres wsparcia – jak również moment całkowitego przejęcia zespołu przez docelową strukturę klienta. poprzez Outsourcing Procesów Biznesowych umożliwiamy również wydelegowanie części procesów działów HR tymczasowo lub na stałe lub przejmujemy zarządzanie dostawcami usług rekrutacyjnych i informatycznych w celu odciążenia struktury klienta i ułożenia współpracy w oparciu o sprawdzone procesy Commoditech.