FAQ

FAQ2022-11-23T12:17:34+01:00
Ubezpieczenie dla kontraktorów2022-11-23T11:07:42+01:00

Commoditech standardowo rekomenduje każdorazowo wykupienie ubezieczenia OC na cele prowadzenia działalności gospodarczej związanej z prowadzonymi pracami jako kontraktor IT. W celu maksymalnego zabezpieczenia współpracowników w ramach własnego ubezpieczenia posiadamy klauzulę zabraniającą dochodzenia roszczeń względem osób które realizują projekty.

Jak wygląda nawiązywanie współpracy?2022-11-23T11:14:07+01:00

Commoditech każdorazowo reguluje współpracę umową ramową określającą główne warunki współpracy. Zawiera między innymi zapisy NDA (Non Disclosure Agreement) oraz polityke RODO. Umowa ramowa nie wnosi obowiązku współpracy – jedynie reguluje jej zasady na wypadek podjęcia współpracy w ramach zamówienia które podpisywane jest każdorazowo w przypadku rozpoczęcia projektu. Wszelkie ustalenia specyficzne do projektu które nie są zgodne z umową ramową można zawrzeć w Zamówieniu do umowy – zapisy te nadpisują ustalenia z Umowy ramowej jako ważniejsze.

Marża na usługi body leasing / time&materials2022-11-23T11:14:32+01:00

W przypadku świadczenia usług w modelu body leasing / time&materials Commoditech kieruje się zasadą transparentności warunków. Specjaliści IT są proponowani do współpracy w oparciu o ruchomą wysokość marży – oscylującą od 10% do 25%. Ostateczna wysokość marży zależy od:

  • Braku dostępnych zasobów na rynku / problematyczności w dostarczaniu danego profilu
  • Wysokości zarobków specjalisty (im wyższe oczekiwania kontraktora tym niższa procentowo marża)
  • Długości trwania kontraktu
  • Lokalizacji kontraktu / konieczności dojazdów / możliwości pracy zdalnej w całości lub części
  • Zapisów w umowie odnosnie ryzyka i odpowiedzialności projektowej
  • Zobowiązania do przejęcia ryzyka ewentualnej rotacji
  • Dynamiki wzrostu zarobków na danym stanowisku i przewidywanego wzrostu wynagrodzenia danego specjalisty w czasie
Przesłałem CV i nie dostałem odpowiedzi?2022-11-23T11:14:36+01:00

Zawsze staramy się rzetelnie prowadzić proces zaangażowania każdego kandydata. Odpowiadamy na wszystkie przesłania na konkretną ofertę. Jeżeli aplikacja była ogólna – z formularza kontaktowego – nie zawsze udaje nam się odpowiedzieć ale zawsze staramy się trzymać w pamięci kandydaturę i wrócić do niej gdy tylko to możliwe.

W razie zainteresowania statusem procesu u nas zachęcamy do kontaktu – odpowiadamy na wszystkie wiadomości. Do tego jest to dla nas sposobność żeby odświeżyć informacje o dostępności poszczególnych osób – zachęcamy do kontatku lub aplikowania na konretne oferty profili których właśnie szukamy.

Zakres kompetencji Commoditech2022-11-23T11:14:38+01:00

Realizujemy prace programistyczne, administracyjne, utrzymaniowe. Programowanie w różnych językach to dla nas tradycyjnie największa część aktywności. Od czasu do czasu realizujemy stream pracy związany z utrzymaniem systemu, wsparciem help desk, wsparciem w zakresie zarządzania projektami informatycznymi.

W przypadku zainteresowania rozmową zachęcamy do zapoznania się z naszym portfolio lub kontakt z działem sprzedaży.

Na jaki model zaangażowania mogę liczyć2022-11-23T11:14:41+01:00

Lwia część naszych programistów i specjalistów jest zaangażowana w modelu B2B. Jest to zdecydowana preferencja na obecnym dynamicznym rynku pracy w obszare technologii informatycznych. Dostępnych jest bardzo dużo narzędzi / kalkulatorów internetowych służących do wyliczania oczekiwanej stawki. Commoditech przyjmuje podejście bardzo fair praktykując oferowanie zaangażowania w różnych modelach i przeliczaniu stawki tak żeby koszty po stronie Commoditech były identyczne. Każdorazowo przy zainteresowaniuprojektem doradzamy w tym zakresie. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt.

Zasadniczo w modelu B2B opieramy się o rozliczenie w oparciu o przepracowany dzień pracy i każdorazowo ustalamy stawkę stawki dziennie netto +VAT- czyli kwoty zawierającej podatek CIT ale jeszcze przed dodaniem podatku od wartości dodanej.

Jakich projektów można się spodziewać po współpracy2022-11-23T11:14:44+01:00

Commoditech współpracuje głównie z międzynarodowymi działami programistycznymi realizującymi projekty w trybie Agile. Duża część naszych projektów to projekty w zespołach rozproszonych realizowanych zdalnie. Bardzo dbamy o to żeby projekty były realizowane w nowoczesnych technologiach a firmy miały środowisko korporacyjne lub bardzo wysoką świadomość pracowniczą. W przeszłości mieliśmy kilka przypadków relizacji dla podmiotów z której programiści nie byli zadowoleni – w tym momencie ciekawe merytorycznie tematy które można wpisać w CV są dla nas priorytete. Główny model współpracy to body leasing / time&materials ale mamy też coraz więcej własnych projektów i zespół dedykowany do wygranych przez nas tematów – najczęściej są to projekty programistyczne na urządzenia mobilne – zachęcamy do zapoznania z naszym przykładowym portfolio. W przypadku rekrutacji programiści mają możliwość wyboru pomiędzy realizacją naszych projektów lub pracą dla naszych klientów – zachęcamy do rozmowy i wprowadzenia do naszej bazy. Kontaktujemy się jak tylko pojawia się potrzeba.

Przejdź do góry