Leasing zespołów IT (team leasing) jest usługą polegającą na stworzeniu kompletnych zespołów specjalistów, zarządzanych przez kierownika Commoditech lub pracowników po stronie klienta. Osoba ta odpowiada za właściwe wykonywanie oraz koordynację prac. Commoditech zapewnia zbudowanie zespołu o określonym profilu kompetencyjnym w wyznaczonym czasie oraz obsługę administracyjną. Outsourcing kadr IT w modelu dostarczania pracy całego zespołu jest alternatywą do sourcowania poszczególnych specjalistów i dobierania członków zespołu we własnym zakresie co ma miejsce w przypadku usługi IT staffing. Strona odpowiedzialna za zarządzanie przejmuje odpowiedzialność za budowanie wiedzy, zachowanie ciągłości pracy, wdrożenia pracowników. Zespoły takie realizują prace programistyczne, analityczne, wdrożeniowe czy utrzymaniowe. Zarządzanie, ryzyko związane z rotacją, urzymaniem wiedzy i doszkalania pracowników leży w tym przypadku bardziej po stronie dostawcy.

Commoditech team leasing

Zalety modelu

Leasing zespołów IT daje możliwość elastycznego dostosowywania zadań do zmieniających się wymagań i priorytetów, a także większa kontrola Klienta nad efektywnością pracy zespołu, poprzez bieżące raportowanie. Model ten sprawdza się w dynamicznie zmieniających się środowiskach, gdzie model fixed price nie jest optymalną metodą kontraktowania usług a potrzebna jest transparentność związana z przeliczaniem ilości wykonywanej pracy jak również elastyczność typowa dla usługi dostarczania pracy poszczególnych kontraktorów IT. Motwacja, zarządzanie przestojami jak również integracja i zabezpieczenie miejsca biurowego w tym modelu to zwykle odpowiedzialność dostawcy.

Rozliczanie

Prace realizowane w formule Team Leasing są rozliczane na podstawie przepracowanego czasu, według stawki zryczałtowanej lub na ustalone zasadzie wypracowanej na potrzeby klienta. Model pozwala na dużą dowolność dostosowania rozliczania modelu w zależności od potrzeb klienta. Od dostarczania zespołu dedykowanego wyłącznie do pracy dla jednego klienta – do zespołu pracującego równolegle nad różnymi procesami gdzie minimalna zadeklarowana ilość godzin może być elastycznie skalowana w uzgodnionym czasie.

Rotacja

Jedną z największych wyzwań przy realizowaniu i planowaniu przedsięwzięć informatycznych jest wysoka elastyczność pracowników wynikająca z dużej ilości atrakcyjnych alternatyw na rynku. Commoditech powstał z myślą o stworzeniu idealnych, transparentnych i atrakcyjnych warunków dla jednej z najbardziej wymagających grup zawodowych w Polsce. Dzięki zabiegom w ramach pracy nad warunkami pozapłacowymi jak i employer brandingiem udaje się utrzymać bardzo niską rotację. Szczególnie jeżeli chodzi o pracę zdalną spocjalistów spoza dużych miast rotacja jest bardzo niska. Elementy pozapłacowe które mogą być proponowane pracownikom to między innymi opieka zdrowotna, plan sportowy, mentor merytoryczny, opiekun po stronie działu rekrutacji, plan szkoleniowy / budżet na doszkalanie.