Project Description

Aplikacja skierowana do użytkownika korporacyjnego z zapotrzebowaniem na uporządkowanie procesu rezerwacji sal. Klient wykorzystywał do tego czasu rezerwację w Lotus Notes – systemem który trzeba było zastąpić i zintegrować się / wszystkie dane odnośnie rezerwacji miałby być utrzymywane w starym systemie.

System został storzony od podstaw w oparciu o tablety z systemem Android – kupione, zainstalowane i zarządzane przez dział IT klienta. Na potrzeby administracji, zmian wersji językowych i elastycznego dodawania / usuwania / przepisywania tabletów – dostarczony został dostęp do przyjaznego backendu dla administratora.

Zdjecia z wizualizacji (realne zdjęcia obrandowane).

wizualizacja rezerwacja spotkań