Rekrutacja to dużo pracy. Czasami powtarzalna. Praca z programistami sprawia, że czujesz, że możesz chcieć wykorzystać IT, aby przyspieszyć pracę. Jednym ze sposobów na to jest jeden z języków skryptowych. Autohotkey.com wydaje się być interesującym wyborem. AutoHotkey to potężny język skryptowy, który umożliwia automatyzację zadań, tworzenie skrótów i usprawnianie codziennych czynności. W tym artykule poznamy kilka praktycznych pomysłów na skrypty AutoHotkey, specjalnie dostosowanych do wspierania pracy jako specjalista ds. rekrutacji. Zaczynamy!

 1. Łatwe otwieranie adresów URL w przeglądarce Często natrafiasz na listę adresów URL, które musisz odwiedzić jeden po drugim. Dzięki AutoHotkey możesz zautomatyzować ten proces i otworzyć wszystkie adresy URL w schowku za pomocą jednego skrótu klawiszowego. Oto przykładowy skrypt:
^+o::
URLs := StrSplit(Clipboard, "`n")
for index, URL in URLs
{
Run, % URL
Sleep, 500 ; Add a slight delay to ensure each URL opens properly
}
return

Aby użyć tego skryptu, wykonaj następujące kroki:

 • Zainstaluj AutoHotkey z oficjalnej strony internetowej (https://www.autohotkey.com/).
  Utwórz nowy plik tekstowy i zapisz go z rozszerzeniem .ahk (np. open_urls.ahk).
  Skopiuj i wklej kod skryptu do pliku.
  Kliknij dwukrotnie plik .ahk, aby uruchomić skrypt.

Teraz za każdym razem, gdy naciśniesz Ctrl+Shift+O, wszystkie adresy URL w schowku zostaną otwarte w domyślnej przeglądarce.

 1. Przypisywanie szablonów wiadomości e-mail do skrótów klawiszowych Jako specjalista ds. rekrutacji często wysyłasz podobne wiadomości e-mail do kandydatów lub klientów. Dzięki AutoHotkey możesz przypisać określone szablony wiadomości e-mail do skrótów klawiszowych, aby zapewnić szybką i łatwą komunikację. Oto przykładowy skrypt:

^!1::
SendInput, Dear Candidate,
SendInput, `n
SendInput, Thank you for your application. We are impressed with your qualifications...
return

^!2::
SendInput, Dear Client,
SendInput, `n
SendInput, We appreciate your interest in our recruitment services…
return

To use this script, follow the same steps as mentioned earlier. Now, pressing Ctrl+Alt+1 will automatically insert the first email template, and Ctrl+Alt+2 will insert the second template into your active text field.

 1. Launching LinkedIn Search with Clipboard Text When reviewing a candidate’s application, it’s common to search for their LinkedIn profile to gather more information. AutoHotkey can simplify this process by launching a LinkedIn search with the person’s name that is in your clipboard. Here’s an example script:
^!l::
Name := Clipboard
URL := "https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=" . URLEncode(Name)
Run, % URL
return

Ponownie wykonaj kroki instalacji i uruchom skrypt. Naciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+L spowoduje otwarcie strony wyszukiwania LinkedIn z imieniem i nazwiskiem osoby ze schowka jako zapytaniem wyszukiwania.

 1. Kopiowanie otwartych adresów URL do schowka Śledzenie adresów URL otwieranych podczas badań rekrutacyjnych ma kluczowe znaczenie. AutoHotkey może w tym pomóc, kopiując wszystkie adresy URL aktualnie otwarte w przeglądarce do schowka. Oto przykładowy skrypt dla Google Chrome:
^!c::
WinGet, browser, ID, ahk_class Chrome_WidgetWin_1
clipboard := ""
Loop, % browser
{
this_tab := "ahk_id " . browser%A_Index%
WinActivate, % this_tab
WinWaitActive, % this_tab
SendInput, ^l
Sleep, 50
SendInput, ^c
Sleep, 50
clipboard := clipboard "`n" ClipWait
}
return

Ponownie zainstaluj AutoHotkey i uruchom skrypt. Naciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+C spowoduje skopiowanie wszystkich otwartych adresów URL do schowka, oddzielonych podziałami wierszy.

Pamiętaj, że skrypty AutoHotkey można dostosować do własnych potrzeb i preferencji. Zachęcamy do modyfikowania i ulepszania tych skryptów zgodnie z wymaganiami przepływu pracy.

Włączenie AutoHotkey do procesu rekrutacji może zaoszczędzić czas, zmniejszyć liczbę powtarzalnych zadań i zwiększyć produktywność. Wypróbuj te skrypty i przekonaj się na własnej skórze o sile automatyzacji. Udanej rekrutacji!