Commoditech każdorazowo reguluje współpracę umową ramową określającą główne warunki współpracy. Zawiera między innymi zapisy NDA (Non Disclosure Agreement) oraz polityke RODO. Umowa ramowa nie wnosi obowiązku współpracy – jedynie reguluje jej zasady na wypadek podjęcia współpracy w ramach zamówienia które podpisywane jest każdorazowo w przypadku rozpoczęcia projektu. Wszelkie ustalenia specyficzne do projektu które nie są zgodne z umową ramową można zawrzeć w Zamówieniu do umowy – zapisy te nadpisują ustalenia z Umowy ramowej jako ważniejsze.