W przypadku świadczenia usług w modelu body leasing / time&materials Commoditech kieruje się zasadą transparentności warunków. Specjaliści IT są proponowani do współpracy w oparciu o ruchomą wysokość marży – oscylującą od 10% do 25%. Ostateczna wysokość marży zależy od:

  • Braku dostępnych zasobów na rynku / problematyczności w dostarczaniu danego profilu
  • Wysokości zarobków specjalisty (im wyższe oczekiwania kontraktora tym niższa procentowo marża)
  • Długości trwania kontraktu
  • Lokalizacji kontraktu / konieczności dojazdów / możliwości pracy zdalnej w całości lub części
  • Zapisów w umowie odnosnie ryzyka i odpowiedzialności projektowej
  • Zobowiązania do przejęcia ryzyka ewentualnej rotacji
  • Dynamiki wzrostu zarobków na danym stanowisku i przewidywanego wzrostu wynagrodzenia danego specjalisty w czasie