W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, organizacje coraz częściej zwracają się ku outsourcingowi IT, aby skoncentrować się na swoich głównych kompetencjach i osiągnąć większą efektywność operacyjną. W ramach tego trendu, rola Managera ds. Outsourcingu IT staje się kluczowa dla sukcesu projektów outsourcingowych. W niniejszym artykule, przyjrzymy się jednemu z przypadków zastosowania tej roli w praktyce.

Studium przypadku: Rola Managera ds. Outsourcingu IT w firmie naszego klienta

Opis Firmy: Jest to średniej wielkości przedsiębiorstwo działające w sektorze technologicznym. Specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań IT dla klientów z różnych branż. Aby efektywnie zarządzać swoimi zasobami i skupić się na innowacjach, Klient zdecydował się na outsourcing pewnych funkcji IT.

Rola Managera ds. Outsourcingu IT: W ramach strategii outsourcingowej, zatrudniono Managera ds. Outsourcingu IT, który miał nadzorować i zarządzać procesem outsourcingu oraz współpracą z dostawcami zewnętrznymi. Główne zadania tego managera obejmowały:

  1. Wybór Dostawców: Manager ds. Outsourcingu IT był odpowiedzialny za identyfikację i selekcję odpowiednich dostawców usług IT. Musiał przeprowadzić analizę rynku, ocenić kompetencje potencjalnych partnerów oraz sprawdzić ich referencje.
  2. Negocjacje Umów: Po wyborze dostawców, manager musiał prowadzić negocjacje dotyczące warunków umowy outsourcingowej. To obejmowało ustalanie zakresu usług, kosztów, terminów dostarczenia oraz poziomu jakości.
  3. Monitorowanie Wykonania: W trakcie trwania umowy, manager odpowiadał za monitorowanie pracy dostawcy. To miało na celu zapewnienie, że dostawca spełnia założone warunki i dostarcza usługi zgodnie z oczekiwaniami.
  4. Rozwiązywanie Problemów: W razie pojawienia się problemów lub niezgodności, manager ds. Outsourcingu IT był odpowiedzialny za ich rozwiązanie. To wymagało zarówno umiejętności technicznych, jak i komunikacyjnych.
  5. Zarządzanie Relacjami: Tworzenie i utrzymanie pozytywnych relacji z dostawcami było kluczowe. Manager musiał działać jako mediator między firmą a dostawcami, rozwiązując ewentualne konflikty i zapewniając efektywną współpracę.
  6. Ocena Efektywności: Manager ds. Outsourcingu IT był odpowiedzialny za ocenę efektywności procesu outsourcingowego. To obejmowało analizę kosztów, jakości dostarczanych usług oraz ogólnego wpływu na działalność firmy.

Wnioski: Rola Managera ds. Outsourcingu IT odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu sukcesu projektów outsourcingowych. Skomplikowany proces wyboru dostawców, negocjowania umów, monitorowania wydajności oraz zarządzania relacjami wymaga szerokiej gamy umiejętności, w tym zarówno technicznych, jak i interpersonalnych. W przypadku tej firmy,  rola ta pozwoliła na skuteczne wykorzystanie outsourcingu IT do poprawy efektywności operacyjnej i koncentracji na kluczowych inicjatywach biznesowych.

Wojciech Kłoniecki
Wojciech KłonieckiKey Account Manager