Witamy na stronie demo chatAI

Moduł demo dotyczy zastosowania najnowszej wersji ChatGPT 4 do odpowiadania na pytania dotyczące aktualnych wytycznych Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) odnośnie obecnych programów lekowych w Polsce. Ten innowacyjny chatbot wykorzystuje zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji, aby dostarczać precyzyjne i aktualne informacje, co czyni go nieocenionym narzędziem dla pacjentów, pracowników służby zdrowia oraz decydentów w branży farmaceutycznej.

Kluczowym atutem tego rozwiązania jest jego zdolność do interpretowania zapytań w naturalnym języku i dostarczania odpowiedzi w sposób zrozumiały i dostosowany do poziomu wiedzy użytkownika. Wiedzę czerpie ze 128 plików z danymi medycznymi pobranych ze strony www.gov.pl/web/zdrowie. Dzięki ciągłym aktualizacjom i nauką na podstawie najnowszych danych, ChatGPT 4 oferuje wsparcie oparte na aktualnych przepisach i praktykach w sektorze zdrowia.

Commoditech medical related chatbot

Zastosowanie ChatGPT w organizacji otwiera drzwi do szeregu korzyści, w tym:

 • Zwiększenie dostępności informacji: Użytkownicy mogą uzyskać natychmiastowe odpowiedzi na swoje pytania bez konieczności przeszukiwania skomplikowanych baz danych czy oczekiwania na wsparcie personelu.
 • Podniesienie efektywności pracy: Automatyzacja odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania pozwala pracownikom służby zdrowia skoncentrować się na bardziej złożonych zadaniach i bezpośredniej opiece nad pacjentem.
 • Edukacja pacjentów: Chatbot może służyć jako narzędzie edukacyjne, poprawiające świadomość zdrowotną i zrozumienie dostępnych programów lekowych.

Customizacja tego rozwiązania jest szeroka i może być dopasowana do specyficznych potrzeb organizacji. Możliwości konfiguracji obejmują:

 • Dostosowanie źródeł danych: Możliwość integracji z wewnętrznymi bazami danych i systemami informacyjnymi, aby zapewnić dostęp do najbardziej aktualnych i specyficznych dla danej instytucji informacji.
 • Personalizacja interakcji: Umożliwia dostosowanie tonu i stylu komunikacji chatbota, aby lepiej odpowiadał charakterowi organizacji i oczekiwaniom użytkowników.
 • Zaawansowane filtrowanie zapytań: Możliwość precyzyjnego definiowania zakresu tematycznego odpowiedzi, co minimalizuje ryzyko dostarczania informacji niezwiązanych z głównym tematem.

Przykłady zastosowań:

 • Obsługa klienta w e-commerce: Chatboty mogą służyć jako pierwsza linia wsparcia, oferując odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące statusu zamówień, polityki zwrotów oraz dostępności produktów. Dzięki temu sklepy internetowe mogą zapewnić swoim klientom szybką i efektywną obsługę bez konieczności angażowania pracowników do każdego zapytania.
 • Wsparcie techniczne w branży IT: Wirtualni asystenci mogą pomagać użytkownikom w rozwiązywaniu podstawowych problemów technicznych, takich jak problemy z połączeniem internetowym, konfiguracja oprogramowania czy odzyskiwanie dostępu do kont. To rozwiązanie pozwala firmom IT skupić swoje zasoby na bardziej złożonych zapytaniach i problemach.
 • Rezerwacje i informacje turystyczne: Chatboty mogą być wykorzystywane przez agencje turystyczne i hotele do automatycznego dokonywania rezerwacji, udzielania informacji o dostępności pokoi oraz oferowania rekomendacji dotyczących atrakcji turystycznych i lokalnych wydarzeń. Jest to wygodna opcja dla podróżujących, którzy oczekują szybkich i aktualnych informacji.
 • Pomoc w nauce i edukacji: Wirtualni nauczyciele i asystenci mogą wspierać proces nauczania poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania związane z materiałem szkoleniowym, pomoc w rozwiązywaniu zadań domowych oraz dostarczanie zindywidualizowanych materiałów edukacyjnych. To narzędzie może znaleźć zastosowanie zarówno w tradycyjnych szkołach, jak i w nowoczesnych platformach e-learningowych.
 • Automatyzacja procesów biznesowych: ChatGPT może wspomagać przedsiębiorstwa w automatyzacji rutynowych zadań, takich jak zbieranie danych z formularzy online, przeprowadzanie ankietyzacji klientów czy zarządzanie wnioskami o urlop. Poprzez zintegrowanie chatbota z wewnętrznymi systemami firmy, możliwe jest usprawnienie komunikacji wewnętrznej i zwiększenie efektywności operacyjnej.

Implementując ChatGPT w swojej organizacji, można znacząco poprawić jakość i dostępność usług, jednocześnie zwiększając satysfakcję użytkowników i efektywność pracy zespołów medycznych.