Outsourcing specjalistów IT / Leasing pracowników IT – model współpracy wykorzystywany w przypadku braku wystarczającej ilości zasobów po stronie klienta lub też gdy zakres prac może ulec zmianie czy jest trudny do oszacowania i pojawia się konieczność szybkiego powiększenia zespołu. Współpraca w tej formule jest zazwyczaj rozliczana na podstawie przepracowanego czasu, a więc w formule Time & Materials.

Commoditech oddelegowuje konsultantów do projektów realizowanych przez Klientów, wybierając właściwych specjalistów. W przypadku braku możliwości realizacji własnymi zasobami projekt jest realizowany wspomagając się rekrutacją zewnętrzną. Commoditech przejmuje przy tym wszystkie obowiązki formalne związane z zatrudnianiem pracowników, a także dba o ich rozwój zawodowy, szkolenia oraz integrację, szuka sposobów na minimalizację rotacji.

Outsourcing specjalistów IT to również metoda tymczasowego powiększenia zespołu o bardzo drogie osoby bez zmiany polityki płacowej i zasad dla reszty pracowników. Leasing pracowników IT dostarcza możliwość elastycznego zarządzania wielkością zespołu na wypadek konieczności ograniczenia kosztów lub ilości zaangażowanych osób.

Źródło rp.pl

Obszary outsourcingu specjalistów IT

Zasadniczo leasing pracowników IT to głównie wynajem programistów. Mniej często wynajem specjalistów IT związanych z utrzymaniem systemów lub infrastruktury klienta – gdzie zwykle osoby są potrzebne na stałe a głównym parametrem liczonym przez zarząd jest ograniczanie kosztów w długim terminie. W tym przypadku leasing pracowników IT jest bardziej związany z usługą try&hire gdzie po określonym czasie specjalista dołącza do zespołu klienta lub jest proponowany od razu do bezpośredniego zatrudnienia w zamian za jednorazową opłatę success fee – czyli procent rocznego wynagrodzenia.

Dlaczego IT Contracting

Leasing pracowników IT pomaga utrzymywać i zarządzać płynnymi zasobami organizacji co umożliwia zarządowi szybką reakcję na zapotrzebowanie, gdy takowe się pojawią. Dodatkowo jest alternatywą dla utrzymywania wysoce wydajnego działu rekrutacji inhouse przez cały czas. Współpraca z firmą outsourcingową często pozwala na aktywną walkę o pozyskanie trudnych do pozyskania kompetencji. Wymaga to współpracy z zaufanym partnerem, który pomoże organizacji zdobyć najwłaściwsze i dostępne zasoby możliwie szybko i tanio. Commoditech posiada dostęp do bogatej bazy kandydatów, którzy potrafią efektywnie wypełnić wskazane przez Państwa zadanie, co umożliwi organizacji szybszy rozwój. Docieranie i przekonywanie najlepszych kandydatów

Główne powody outsourcingu
Narzędzie do ograniczania kosztów 59%
Ułatwia koncentrację na głównym obszarze działalności 57%
Rozwiązuje problem braku zasobów 47%
Podniesienie jakości świadczonych usług 31%
Niezbędne do funkcjonowania biznesu 28%
Dostęp do kapitału intelektualnego 28%
Pomoc w zarządzania środowiskiem firmy 17%
Pomoc we wdrażaniu większych zmian w organizacji 17%

Source: Deloitte’s 2016 Global Outsourcing Survey 

Jak przyciągnąć najzdolniejszych

Strategia Commoditech zasadniczo skupiona jest na projektach w których outsourcing programistów w trybie pracy zdalnej jest możliwy w pełni – jak również na takich, gdzie wykorzystywane technologie są nowoczesne i atrakcyjne dla kandydatów. W ten sposób staramy się wyróżniać jakością zarówno wobec kontraktorów jak i klienta dla którego outsourcing Pracowników IT jest świadczony. Sposób rekrutowania kandydatów zakłada pozyskiwanie tylko poleconych osób przez zaufane osoby lub ekstensywne egzaminowanie techniczne – gdzie do współpracy kwalifikowane jest najlepsze 10% osób.