Project Description

Product designed for doctors – presenting a collection of therapy regimens prepared by recognized authorities in the field of chemotherapy in Poland. Full scope of implementation: Product, application, website, content, UI/UX.

https://protokolychemioterapii.pl

Protokoły Chemioterapii screen
Protokoły Chemioterapii screen

Ograniczony dostęp

W związku z medycznym charakterem informacji zawartych w aplikacji rejestracja możliwa tylko dla zweryfikowanych pozytywnie, aktywnie zawodowo lekarzy. W razie zainteresowania przetestowaniem aplikacji zachęcamy do przesłania informacji:

Protokoły Chemioterapii ulotka